Pravila privatnosti

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

INFORMACIJE OSOBNI PODACI

Zadnje ažuriranje: 20. lipnja 2018.

TKO JE VODITELJ OBRADE PODATA ZA VAŠE PODATKE?

Zainteresirane strane obavještavam da  https://gastroeno.com  ima  administratora za zaštitu podataka koji se baviti problemima vezanima za obradu vaših osobnih podataka. Zainteresirana strana može kontaktirati službenika za zaštitu podataka putem sljedećih podataka za kontakt: admin@gastroeno.com

 

Vlasnik web stranice GASTROENO je Ana Rogač – urednica časopisa Nova Zemlja a tekstovi objavljeni na ovoj stranici su autorski rad vlasnice stranice..

- Ostali podaci: Ana Rogač , Zagreb, Croatia Redakcija: Kardinala F. Šepera 1D , Osijek, Croatia

- Telefon: Redakcija +385 31 209 000

- E-mail: info@gastroeno.com

KOJE OSOBNE PODATKE GASTROENIO.COM PRIKUPLJA?

www.gastroeno.com  može prikupljati sljedeće osobne podatke od korisnika GASTROENO web-stranice putem odgovarajućih obrazaca na stranicama: ime, adresa e-pošte, adresa, telefonski broj, datum rođenja, spol , područje interesa, zaposlenje, funkcije i druge podatke od značaja za komunikaciju s posjetiteljima ili poslovnim partnerima.

Svi osobni podaci koje www.gastroeno.com posjeduje potječu od zainteresirane strane, uz iznimku podataka za kontakt koje nam mogu ustupiti prijatelji i obitelj za posebnu namjenu kao što su:

- Slanje poklon bonova ili drugih poklona.

- Potrebe izvještavanja u časopisu Nova Zemlja ili na stranicama www.gastroeno.com

- Potrebe oglašavanja I promidžbe na stranicama časopisa Nova Zemlja ili web stranicama

- Pretplata na časopis Nova Zemlja ili druga izdanja

U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobni podaci zainteresirane strane obrađivat će se u sljedeće svrhe, ako je primjenjivo:

- Za upravljanje i izvršenje online pretplate.

- Koristimo osobne informacije kupca za obradu i dostavu njihove narudžbe te kako bi ih putem e-pošte i/ili SMS-a obavijestili o statusu njihove narudžbe.

- Za upravljanje i slanje informacija o ekskluzivnim promocijama, najnovije vijesti i personalizirane informacije prilagođene profilu, interesima i potrebama zainteresirane strane putem e-pošte, SMS-a ili redovne pošte. Slanje ovih informacija uključuje izradu korisničkih profila, koji obuhvaćaju upotrebu osobnih podatka, povijest kupovina, ako je primjenjivo, te informacije o pregledavanju na/u WEB-u/APP-u kako bi se analizirali određeni aspekti povezani s osobnih odabirima te kako bi se ponudile komercijalne obavijesti prilagođene profilu.

- Sadržaj, proizvodi ili usluge bit će personalizirani u komunikaciji s kupcima i u skladu s njihovim interesima.

- Za odgovor na ostvarivanje ARCO+ prava, upita i prigovora.

- Za upravljanje uslugama obavješćivanja kada neka nova usluga  postane dostupan na/u WEB-u/APP-u.

KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE?

www.gastroeno.com  će čuvati osobne podatke samo u razumnom vremenskom razdoblju koje je u skladu sa zahtjevima za uložene prigovore ili rješavanje problema, izvršenje poboljšanja, aktivaciju svojih usluga te ispunjenje zahtjeva važećih zakona. To znači da osobne podatke možemo čuvati u razumnom vremenskom roku, uključujući vrijeme nakon što je zainteresirana strana prestala koristiti usluge naše web stranice.. Nakon tog razdoblja osobni podaci bit će obrisani na stranicama www.gastroeno.com

KOJE SU NAŠE OVLASTI ZA OBRADU PODATAKA?

www.gastroeno.com  ima sljedeće zakonite osnove za obradu osobnih podataka:

Izvršenje sporazuma
Pravna osnova za obradu osobnih podataka zainteresirane strane koja se naplaćuje je izvršenje ugovora o pretplati, marketinški ugovori ili kupnji drugih proizvoda ili usluga putem ove web stranice. U tom pogledu, zainteresirana je strana dužna dati podatke potrebne za njegovo izvršenje. Ako nam ti podaci nisu dostupni, ugovorene obveze ne mogu se izvršiti.

Zakonske obveze
Upravljanje i izdavanje potvrda o izvršenim pretplatama ili marketinškim uslugama temelji se na zakonskoj obvezi tvrtke Katava d.o.o. u svojem odnosu s kupcima ili temeljem ugovora o poslovnoj suradnju vlasnika web stranice i naručitelja.

Pristanak

U odnosu na sljedeće svrhe pravna osnova za obradu osobnih podataka zainteresirane osobe bit će suglasnost istih, u slučajevima kada je dano:

- Suglasnost na slanja informacija o ekskluzivnim promocijama, najnovijim vijestima i personaliziranim informacijama prilagođenim profilu zainteresirane strane.

- Odgovor na upite i pritužbi od strane zainteresirane strane.

- Upravljanje uslugom obavješćivanja o dostupnosti proizvoda ili usluga na WEB / APP.

- Upravljanje i izdavanje akreditacije, marketinških ugovora, promocije I drugih aktivnosti na WEB stranicama ili časopisu

Povlačenje suglasnosti navedene obrade od strane zainteresirane strane neće utjecati na izvršenje sklopljenih ugovora o marketing ili narudžbi za pretplatu koje su sklopljene putem web stranice www.gastroeno.com

 

Legitiman interes
U odnosu na sljedeće svrhe pravni temelj za obradu osobnih podataka zainteresirane stranke bit će legitimni interes vlasnika www.gastroeno.com :

- izrada profila putem pregledavanja WEB / APP-a od strane korisnika registriranog na istom, uz sve ostale korisnike koji su nam dali podatke za bilo koju drugu svrhu.

- Izrada profila za slanje informacija o ekskluzivnim promocijama, najnovijim vijestima i personaliziranim informacijama prilagođenim profilu zainteresirane strane.

- Slanje upitnika o zadovoljstvu izvršenih marketinških obveza ili usluga koje korisnici www.gastroeno.com  koriste kako bi znali svoje mišljenje i poboljšali ih.

Naš legitiman interes sastoji se od toga da možemo jamčiti da naš WEB / APP ostaje siguran i da pomogne u razumijevanju zahtjeve, očekivanja i stupanj zadovoljstva korisnika te time poboljšava usluge. Sve ove radnje provodit će se kako bi se poboljšala razina zadovoljstva korisnika i jamčila jedinstveno iskustvo pregledavanja I komunikacije s korisnicima WEB stranice.

KOMU SMIJEMO OTKRITI PODATKE?

Osobni podaci zainteresirane strane smiju se prenositi/otkriti sljedećim subjektima:

- Poduzeću Katava d.o.o..

- Tijelima javne uprave kada je njihov zahtjev vezan uz ugovorene odnose putem ove stranice.

Može doći i do međunarodnog prijenosa podataka u pogledu gore navedenih prijenosa/komunikacija za koje će tvrtka Canefell Deutschland koristiti standardne ugovorne odredbe koje je prihvatila Europska komisija te europsko-američki sustav zaštite privatnosti kao jamstvo prijenosa u države koje nisu usklađene s Europskom komisijom. U svakom slučaju, treće strane koje dijele određene osobne podatke prethodno će provjeriti prihvaćanje prikladnih tehničkih i organizacijskih mjera za ispravnu zaštitu istih.

www.gastroeno.com  ni u kom slučaju ne prodaje korisničke podatke trećim stranama.

KAKO GASTROENO WEB STRANICA ŠTITI OSOBNE PODATKE?

WEB/APP koriste tehnologije za zaštitu podataka poput vatrozida, postupke kontrole pristupa i mehanizme šifriranja kako bi se spriječio neovlašteni pristup podacima i kako bi se zajamčila povjerljivost podataka. Kako bi se to postiglo korisnik se slaže da www.gastroeno.com prikupljati podatke u svrhu dotične provjere autentičnosti za kontrolu pristupa.

K tome, sve transakcije koje se provode putem WEB-a/APP-a bit će izvršene preko sigurnih sustava naplate. Povjerljivi podaci prenose se izravno i šifrirano (SSL) odgovarajućim subjektima.
www.gastroeno.com  potvrđuje da je usvojio sve tehničke i organizacijske mjere nužne kako bi se zajamčila sigurnost i integritet osobnih podataka koje obrađuje te kako bi se spriječio gubitak, izmjena i/ili pristup istima od strane neovlaštenih osoba.

KOJA SU VAŠA PRAVA VEZANO ZA OSOBNE PODATKE?

Imate sljedeća prava koja možete ostvariti putem sljedeće adrese e-pošte: admin@gastroeno.com :

Pravo pristupa Imate pravo dobiti potvrdu obrađuje li www.gastroeno.com  osobne podatke koji vas se tiču ili ne, kao i način pristupa osobnim podacima koje www.gastroeno.com   posjeduje o vama.
Pravo izmjene Imate pravo zatražiti da www.gastroeno.com  ispravi vaše osobne podatke kad god isti više nisu točni ili da ih upotpuni kad god nisu potpuni. Ako ste registrirani na/u naš/u WEB/APP, jednostavnije je da podatke ispravite sami izravno izmjenom profila.
Pravo na brisanje/pravno na zaborav Možete nas tražiti da se vaši osobni podaci brišu kad god, između ostalih razloga, podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni.
Pravo na ograničenje obrade Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših podataka, a u tom slučaju iste ćemo zadržati samo za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Pravo na prijenos podataka Imate pravo zaprimiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade kad god se obrada temelji na privoli ili na ugovoru, a provodi se automatiziranim putem.
Pravo na prigovor Možete se suprotstaviti obradi osobnih podataka na temelju javnog ili legitimnog interesa kojeg provodi www.gastroeno.com  , uključujući profiliranje. U ovom slučaju, www.gastroeno.com  će prestati obrađivati podatke, osim za uvjerljive pravne osnove ili ostvarivanja ili obrane mogućih pravnih potraživanja.
Automatizirane pojedinačne odluke Imate pravo ne biti predmetom odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koje proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili na sličan način značajno utječu na vas. Međutim, neće biti moguće ostvarenje navedenog prava u slučajevima u kojima je odluka nužna za formalizaciju ili ostvarivanje ugovora između vas i vlasnika www.gastroeno.com  uz uvjet da ostvaruje prikladne mjere za zaštitu svojih prava, sloboda i legitimnih interesa; ili kada se temelji na vašoj izričitoj privoli.
Pravo na ulaganje prigovora Imate pravo uložiti prigovor hrvatskoj agenciji za zaštitu podataka.

Za prijavu od vas možemo zatražiti dokazivanje identiteta.

KORIŠTENJE NAŠE MREŽNE STRANICE

Korisnici pristaju koristiti se sadržajem mrežne stranice na prikladan način i obvezuju se da će  (1) neće sudjelovati u aktivnostima koje su nedopuštene, nezakonite ili suprotne dobroj namjeri i javnom redu; (2) neće u komentarima objavljivati sadržaj ni propagandu rasističke, ksenofobne ili diskriminirajuće naravi na temelju rase, spola, ideologije, religije niti djelovati na bilo koji način suprotan moralu, javnom redu, temeljnim pravima, javnim slobodama, časti, intimnosti ili predodžbi o trećim osobama te primjenjivim zakonima općenito; (3) neće oštećivati fizičke i logičke sustave mrežne stranice, niti unositi ili širiti računalne viruse u mreži niti bilo kojim drugim fizičkim ili logičkim sustavima za koje postoji vjerojatnost da bi mogli rezultirati u spomenutoj šteti; (4) se neće koristiti sadržajem mrežne stranice i njezinim informacijama za slanje u svrhu publiciteta niti slati poruke u bilo koju drugu komercijalnu svrhu ili pohranjivati osobne informacije trećih osoba; (5) neće pokušavati pristupati niti se, gdje god je to primjenjivo, koristiti računima e-pošte drugih korisnika i izmjenjivati ili provoditi preinake na njihovim porukama.

www.gastroeno.com  zadržava pravo na provođenje svih izmjena svoje mrežne stranice koje smatra prikladnima bez prethodne najave te može mijenjati, brisati ili dodavati sadržaj i usluge koje pruža preko mrežne stranice kao i način na koji su oni prikazani ili smješteni na mrežnoj stranici.

 

INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

Sva prava na intelektualno i industrijsko vlasništvo u vezi s mrežnom stranicom i njezinim sadržajem, uključujući primjerice slike, zvuk, audio zapise, video zapise, dizajn, tekstove, grafike, logotipe, ikone, kombinacije boja, strukturu i gumbe te softver, trgovačke nazive, zaštitne znakove, radove, ilustracije, fotografije i industrijske crteže te sve ostale simbole za industrijsku i komercijalnu uporabu vlasništvo su www.gastroeno.com  ili svojih vlasnika trećih strana koji su izričito odobrili njihovo uključivanje na mrežnu stranicu.

Reprodukcija, distribucija i javna komunikacija, uključujući stavljanje dijela ili cjelokupnog sadržaja mrežne stranice na raspolaganje u komercijalne svrhe, u bilo kojem mediju i na bilo koji tehnički način, izričito je zabranjeno bez odobrenja administrator i vlasnika www.gastroeno.com  .

Korisnici pristaju poštivati prava na intelektualno i industrijsko vlasništvo čiji je vlasnik www.gastroeno.com  . Korisnici se mrežnom stranicom i njezinim sadržajem mogu koristiti u osobne i privatne svrhe. Svaki je drugi način korištenja zabranjen te od korisnika iziskuje ishođenje prethodnoga, izričitog i pisanog odobrenja vlasnika WEB stranice. Korisnici neće brisati, mijenjati, izbjegavati niti provoditi preinake na svim zaštitnim uređajima ili sigurnosnim sustavima instaliranima na mrežnoj stranici.

 

ODGOVORNOST KOJA SE SNOSI KORIŠTENJEM MREŽNE STRANICE

Vlasnik www.gastroeno.com  neće ni u kojem slučaju snositi odgovornost za sve vrste šteta koje primjerice mogu nastupiti: pogreškama ili propustima u sadržaju, uslijed nedostupnosti mrežne stranice ili prijenosom virusa ili zlonamjernog softvera u sadržaju, unatoč tome što su usvojene sve tehnološke mjere potrebne za njihovo sprječavanje. Korisnici se mogu preusmjeriti s mrežne stranice na sadržaj mrežnih stranica trećih strana. Budući da pružatelj usluga ne može u svakom trenutku upravljati sadržajem koji treće strane uvode na njegovu mrežnu stranicu, time se ne može pretpostaviti bilo koji oblik odgovornosti u vezi sa spomenutim sadržajem.

Pružatelj usluga u svim slučajevima objavljuje da će s trenutnim učinkom povući sav sadržaj koji može biti protivan nacionalnim ili međunarodnim zakonima, moralu ili javnom redu, i to trenutnim povlačenjem funkcije preusmjeravanja na spomenutu mrežnu stranicu, te će prijaviti spomenuti sadržaj nadležnim tijelima.
Vlasnik www.gastroeno.com neće snositi odgovornost za pohranjene informacije i sadržaj, uključujući, no ne ograničavajući se na, forume, razgovore, generatore blogova, komentare, društvene mreže ili bilo koji drugi medij koji trećim stranama omogućuje objavu sadržaja koji nije povezan s mrežnom stranicom. Međutim, www.gastroeno.com  će svoje usluge staviti na raspolaganje svim korisnicima, nadležnim tijelima i sigurnosnim službama te će aktivno sudjelovati u povlačenju ili blokiranju svakog oblika sadržaja koji bi mogao utjecati na ili biti protivan nacionalnim ili međunarodnim zakonima, pravima trećih strana, moralu ili javnom redu. U slučajevima kada korisnici smatraju da se na mrežnoj stranici nalazi sadržaj koji bi se mogao klasificirati kao takav, to bi bez odgode trebali prijaviti Administratoru mrežne stranice.
Mrežna stranica provjerena je i ispitana radi jamčenja njezina pravilnog rada. Njezin pravilan rad u pravilu se može zajamčiti 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu, dakle tijekom cijele godine. Međutimwww.gastroeno.com  ne može isključiti mogućnost postojanja određenih pogreški u programiranju ili da bi se pristup mrežnoj stranici mogao onemogućiti uslijed više sile, prirodnih katastrofa, industrijske radnje ili pod drugim uvjetima.
Uvođenje hiperveza u komercijalne svrhe na mrežne stranice trećih strana koje omogućuju pristup mrežnoj stranici zabranjen je bez prethodnoga pisanog dopuštenja administrator www.gastroeno.com  . Vlasnik www.gastroeno.com  neće snositi odgovornost za korištenje ili sadržaj mrežnih stranica trećih strana koje bi mogle sadržavati poveznicu na mrežnu stranicu https.gastroeno.com

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

ŠTO SU KOLAČIĆI I KAKO GASTRORNO.COM KORISTI KOLAČIĆIE?

Vlsnik www.gastroeno.com  , djelujući u svoje ime ili preko treće strane angažirane za pružanje statističkih usluga, može se koristiti kolačićima kada korisnik pregledava mrežnu stranicu. Kolačići su datoteke koje se pregledniku šalju s poslužitelja radi registriranja aktivnosti korisnika tijekom pregledavanja.

Korištenje kolačića omogućuje poslužitelju mrežne stranice prepoznavanje mrežnog preglednika kojim se korisnik koristi radi pojednostavljenja doživljaja pregledavanja, primjerice dopuštajući pristup korisnicima koji su se prethodno registrirali, pristup područjima, uslugama, promocijama i natjecanjima rezerviranima isključivo za njih te bez potrebe za prijavom tijekom svakog posjeta. Oni se također koriste za mjerenje parametara publike i prometa, nadzor napretka i broj pristupa.

Jamstva u vezi s korištenjem kolačića

Kolačići kojima se mrežna stranica koristi isključivo su povezani s anonimnim korisnicima i njihovim računalima te ne pružaju osobne podatke o korisnicima.

Pojedinim kolačićima koriste se treće strane (npr. Google) kako bi vlasniku www.gastroeno.com  pružile podatke o učinkovitosti njegovih promocija. Kolačići ni u kojem slučaju ne prikupljaju osobne podatke koji bi se mogli iskoristiti za identifikaciju određenog korisnika.

Kolačići koji se koriste na mrežnoj stranici u svakom su slučaju privremene naravi i koriste se isključivo za poboljšanje učinkovitosti zadnjeg prijenosa. Nijedna vrsta kolačića korištenih na mrežnoj stranici nema trajanje koje premašuje razdoblje od dvije godine.

Korisnici mogu konfigurirati svoje preglednike kako bi primili obavijesti o prijemu kolačića te mogućnosti sprječavanja njihove instalacije na računalu.

Brisanjem ili onemogućavanjem kolačića www.gastroeno.com  korisnik možda neće moći pristupiti određenim funkcijama mrežne stranice.

Korisnicima nije potrebno dozvoliti instalaciju kolačića za korištenje mrežne stranice, iako se trebaju prijaviti na usluge koje zahtijevaju prethodnu registraciju ili prijavu.

 

KOJOM SE VRSTOM KOLAČIĆA GASTROENO.COM KORISTI?

www.gastroeno.com  koristi se četirima vrstama kolačića:

Tehnički kolačići

Ovi kolačići omogućuju korisniku pregledavanje mrežne stranice i korištenje funkcija kao što je prijava na stranice, slanje poruka putem WEB formi I ostalih funkcija na stranici,

Analitički kolačići

www.gastroeno.com  koristi se kolačićima usluge Google Analytics za izračun broja korisnika koji posjećuju mrežnu stranicu. Ovi kolačići omogućuju mjerenje i analizu načina na koji korisnici pregledavaju mrežnu stranicu. Spomenute informacije omogućuju vlasniku I administratorima neprestano poboljšanje svojih usluga i doživljaja mrežne stranice. Za više informacija pogledajte stranicu o pravilima zaštite podataka usluge Google Analytics:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Kolačići učinkovitosti

Kada god korisnici pregledavaju  mrežnu stranicu, stranica će zapamtiti njihove preferencije (primjerice njihovu lokaciju ili preferirani jezik). Zahvaljujući ovim kolačićima možemo korisnicima ponuditi jednostavan, praktičniji i individualizirani doživljaj pregledavanja.

Oglašivački kolačići

Ovi kolačići koriste se za prikazivanje oglasa koji su relevantni korisnicima. Oni također ograničavaju učestalost kojom svaki korisnik vidi oglas i pomažu www.gastroeno.com  mjeriti učinkovitost svojih oglašivačkih kampanja. Tijekom pregledavanja mrežne stranice korisnici prihvaćaju da će s www.gastroeno.com  preuzeti ove vrste kolačića na njihove uređaje te će ih konzultirati kada korisnik ubuduće posjeti mrežnu stranicu www.gastroeno.com

ŠTO SE DOGAĐA S POVEZNICAMA NA DRUGE MREŽNE STRANICE?

Mrežna stranica može sadržavati poveznice na druge mrežne stranice, čije se politike o povjerljivosti podataka razlikuju od onih na www.gastroeno.com  . Vlasnik www.gastroeno.com  stoga neće snositi odgovornost za sadržaj ili prakse povezanih mrežnih stranica. Vlasnik www.gastroeno.com  savjetuje korisnicima da provjere politike o povjerljivosti podataka svih mrežnih stranica kojima pristupaju preko mrežne stranice https://gastroeno.com

 

NA KOJI NAČIN GASTROENO . COM PRIKUPLJA I UPOTRJEBLJAVA IP ADRESE?

Poslužitelji mrežne stranice mogu automatski prepoznati IP adresu i naziv domene kojima se korisnici koriste.

IP adresa predstavlja broj koji se automatski dodjeljuje računalu kada se ono poveže s internetom. Ove informacije omogućuju naknadnu obradu podataka radi dobivanja statističkih podataka koji omogućuju utvrđivanje broja posjeta mrežne stranice, redoslijed posjeta, točke pristupa itd.